Ögonoperation med ögonlaser

Ögonoperation Brytningsfel Närsynthet Översynthet Astigmatism Ålderssynthet Grå starr Skelning Ögat Kontaktlinser Övrigt

Astigmatism

Astigmatism är ett avbildningsfel där ett optiskt system har olika fokus i vertikal och i horisontell riktning. Astigmatism uppträder i linser för punkter som inte ligger på den optiska axeln.

Astigmatism är också den medicinska benämningen på det synfel som orsakas att hornhhinnan har en onormal krökning. Den vanligaste orsaken till astigmatism är en störning i ögats tillväxt, men astigmatism kan också uppkomma efter operationer eller skador. Synskadan kan ofta åtgärdas med toriska glasögonlinser.

Illustration av astigmatism

Bilden illustrerar hur avbildningsfel yttrar sig vid astigmatism. Övre bilden till vänster är den ideala avbildningen. De två nedre bilderna visar resultatet då den horisontella komponenten fokuserats skarpt och då den vertikala komponenten fokuserats skarpt. Överst till höger illustreras att en kompromiss kan nås genom att fokusera båda komponenterna lika illa.