Ögonoperation med ögonlaser

Ögonoperation och ögonlaser är ett samlingsbegrepp för ett flertal metoder för att framförallt behandla närsynthet, men även andra typer av synnedsättningar går att behandla med ögonkirurgi. Här går vi igenom de vanligaste metoderna för kirurgiska ingrepp i ögonen.

Ögonlaser

LASEK-metoden

LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis) är en typ av ögonoperation eller laserkirurgi som utförs för att behandling av närsynthet, översynthet samt vissa typer av astigmatism. Behandlingen utförs med ögonlaser på den yttre delen av hornhinnan, till skillnad från exempelvis LASIK där man skär ett lock i hornhinnan och behandlar en längre ner i ögonvävnaden.

Vid en LASEK-operation lossas hornhinnans yttre skikt med en svag alkohollösning varefter man behandlar med ögat med laser. Ytskiktet sätts efter operationen försiktigt på plats igen och man placerar en plåster- lins över det behandlade området för att skydda det. Denna lins dämpar även i viss mån den smärta man kan känna under de första dagarnas läkningsprocess. Efter fyra till fem dagar tar man bort plåster-linsen på samma sätt som man tar ut en vanlig kontaktlins. Ibland kan den dock sitta ganska hårt fast och man kan behöva använda mycket ögondroppar för att få ut den. Det är inte farligt att använda ”trubbigt” våld för att lyckas få ut den, men man bör undvika att peta för mycket just i området som behandlats. Efter att man tagit ut linsen kan det skava och göra ont så man rekommenderas att ta ut linsen på kvällen innan det är dags att sova.

Under läkningsprocessen efter ögonoperationen är det också viktigt att följa klinikens rekommendationer och att använda de ögondroppar man fått med sig hem. Tårersättningsdropparna kommer man sannolikt behöva använda i mer än en månad efter operation, då ögat lättare torkar ut under läkningen. Man behöver inte vara orolig för att överdosera dessa droppar, det är snarare bra för ögats läkning.

De första dagarna efter ögonoperationen kan synen vara tämligen dålig men synskärpan förbättras i regel successivt. Efter 1-3 månader har de flesta fullgod syn igen. Det är dock väldigt viktigt att använda bra solglasögon med UV-skydd varje dag när man vistas utomhus under de första tre månaderna och därefter varje dag då solen skiner. Detta för att minska risken för ärrbildning i ögats vävnader.

Kända biverkningar som kan uppstå är t.ex. för stor korrigering åt något håll, känslighet för ljus, dubbelseende, astigmatism, halo-effekter eller starburst-effekter. Halo gör att en ljuskälla upplevs omges av en aura av ljus. En starburst-effekt visar sig som strålar som kommer från ljuskällan och sprider sig utåt, ungefär som tecknade solstrålar. Många bieffekter kan vara mycket obehagliga och permanenta, varför den som funderar på LASEK också bör vara väl informerad om de risker som finns med behandlingen.

Just nu är priset på synfelsbehandlingar från 13 000 kr per öga, och priset har varit sjunkande sedan det blev möjligt att laserbehandla ögonen. Metoderna har även förfinats så att risken för biverkningar numera är betydligt mindre än tidigare.

LASIK-metoden

LASIK (Laser-assisted in situ keratomileusis) är en ögonoperation eller ögonlaser behandling för ögonen som permanent kan åtgärda vissa typer av synfel (t.ex. närsynthet och översynthet). LASIK gör då att du slipper använda glasögon eller köpa kontaktlinser. Vill du slippa dina linser eller glasögon? Då kan det vara på tiden att överväga en ögonoperation med LASIK-metoden. Med ögonlaserkan du få perfekt syn och helt slippa linser, glasögon eller läsglasögon i fortsättningen.

Behandlingsformen utvecklades under 1990-talet av den italienska doktorn Lucio Buratto och den grekiska doktorn Ioannis Pallikaris. Andelen patienter som efter sex månader lider av någon form av biverkningar uppskattas till 3-6%. Biverkningar kan vara exempelvis för stor korrigering åt något håll, torra ögon, känslighet för ljus, dubbelseende, astigmatism, halo-effekter eller starburst-effekter.

Halo gör att en ljuskälla upplevs omges av en aura av ljus. Starburst visar sig som strålar som kommer från ljuskällan och sprider sig utåt, ungefär som tecknade solstrålar. Många bieffekter kan vara mycket obehagliga och permanenta, varför den som funderar på Lasik bör vara väl informerad om riskerna, även om de är ovanliga.

Operera in en plastlins i ögat

Det finns även en metod som går ut på att man öppnar upp hornhinnan och sedan sätter in en plastlins. Denna lins har många likheter med en vanlig kontaktlins. Fördelen med denna metod är reversibel, d.v.s. att man har goda chanser att återställa ögat om resultatet av operationen inte är tillfredsställande.

ICL/PRL – extra plastlins inuti ögat

ICL (Implantable Intraocular Contact Lens) är en mikrokirurgisk behandling utan laser för korrigering av närsynthet, översynthet och astigmatism. Denna metod fungerar även när laserbehandling inte räcker till. Behandlingen innebär att en extra plastlins placeras i ögat, en mycket tunn lins. ICL ger en permanent lösning och metoden är reversibel, d.v.s. man kan byta linsen eller ta ut den helt om det skulle behövas. Denna metod kallas ibland för PRL (Phacic Refractive Lens) beroende på linstillverkaren.

CLE/RLE – plastlins som ersätter ögats lins

CLE (Clear Lens Extraction) eller RLE (Refractive Lens Extraction) som denna metod för ögonoperation också kallas, är ett kirurgiskt ingrepp där ögats lins tas bort och ersätts av en ny lins av plast.

Om en vanlig monofokal lins opereras in förloras förmågan att se bra på nära håll utan glasögon. Moderna multifokala linser har blivit allt bättre och ger idag ökade möjlighet att behandla ålderssynthet, eftersom dessa linser ger god syn både på långt och på nära håll.

LRI – mikroskopiska snitt i hornhinnan

Med metoden LRI (Limbal Relaxing Incision) gör man små snitt med en diamantkniv i hornhinnans periferi för att korrigera ren astigmatism.

Ögonkirurgi med PRK-metoden

PRK fungerar på så sätt att man omformar hornhinnans yta med ögonlaser efter att ytskiktet skrapats eller putsats bort. Ögat kan göra ordentligt ont och synen är ofta suddig de första veckorna. Med denna metod kan man endast behandla ett öga i taget. Metoden kan även ge ärr som kan ge långvarig suddig syn. Ögonkirurgi med PRK passar bäst om man har lätt närsynthet eller måttlig astigmatism.